facebook
YouTube

Homilia z dnia 22 stycznia 2012 – Rok B – 3 Niedziela Zwykła

Czytania: 
Jon 3, 1- 10. 
1Kor 7, 29 – 31. 
Mk 1, 14 – 20.

Homilia z dnia 29 stycznia 2012 – Rok B – 4 Niedziela Zwykła

Czytania: 
Pwt 18, 15 – 20.
1 Kor 7, 32 – 35.
Mk 1, 21 – 28.

Homilia z dnia 5 lutego 2012 – Rok B – 5 Niedziela Zwykła

Czytania:
Hi 7, 1 – 4, 6- 7.
1 Kor 9, 16 – 19. 22 – 23.
Mk 1, 29 – 39.

Homilia z dnia 12 lutego 2012 – Rok B – 6 Niedziela Zwykła

Czytania:
Kpł 13, 1-2. 45-46.
1 Kor 10, 31 – 11,1.
Mk 1, 40 – 45.

Homilia z dnia 19 lutego 2012 – Rok B – 7 Niedziela Zwykła

Czytania z dnia:
Iz 43, 18 – 19. 21 – 22. 24b – 25.
2 Kor 1, 18 -22.
Mk 2, 1- 12.

Homilia z dnia 26 lutego 2012 – Rok B – 1 Niedziela Wielkiego Postu

Czytania
Rdz 9, 8 – 15.
1 P 3, 18 – 22.
Mk 1, 12 – 15.

Homilia z dnia 4 marca 2012 – Rok B – 2 Niedziela Wielkiego Postu

Czytania:
Rdz 22,1-2.9-13. 15- 18.
Rz 8, 31b – 34.
Mk 9, 2- 10.

Homilia z dnia 11 marca 2012 – Rok B – 3 Niedziela Wielkiego Postu

Czytania:
Wyj 20, 1 – 17.
1 Kor 1, 22-25.
J 2, 13 – 25.

Homilia z dnia 18 marca 2012 – Rok B – 4 Niedziela Wielkiego Postu

Czytania:
2 Krn 36, 14 – 16. 19- 23.
Ef 2, 4 – 10.
J 3, 14 – 21.

Homilia z dnia 25 marca 2012 – Rok B – 5 Niedziela Wielkiego Postu

Czytania
Jer 31, 31 – 34.
Hebr 5, 7 – 9.
J 12, 20 – 33.

Homilia z dnia 1 kwietnia 2012 – Rok B – Niedziela palmowa

Czytanie na poświęcenie palm Mk 11, 7 – 11.

 

Centrum Nowej Ewangelizacji

im.  Świętego Jana Pawła II
Witkowo Drugie
ul. Starowiejska 37
73-102 Stargard

Dyrektor Centrum Nowej Ewangelizacji

ks. Jan Kruczyński
tel. +48 500 441 915
e-mail: jankruczynski@gmail.com

Nr konta bankowego

Jan Kruczyński
55 2490 0005 0000 4000 7145 3034

Biuro

Tel:  +48 500 441 915
e-mail: biuro@cne24.pl