facebook
YouTube

HOMILIA – ROK C – NARODZENIE PAŃSKIE – MSZA ŚW. W DZIEŃ – DNIA 25 GRUDNIA 2015

Czytania:
Iz 52, 7 – 10.
Hebr 1, 1 -6.
J 1, 1 – 18.

HOMILIA – ROK C – 3 NIEDZIELA ADWENTU – DNIA 13 GRUDNIA 2015

Czytania:
Sof 3, 14 – 18a.
Flp 4, 4 – 7.
Łk 3, 10 – 18.

HOMILIA ROK B – WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH – DNIA 1 LISTOPADA 2015

Czytania:

Ap 7, 2 – 4. 9 – 14.
1 J 3, 1 – 3.
Mt 5, 1 – 12 a.

HOMILIA ROK B – 21 NIEDZIELA ZWYKŁA – DNIA 20 WRZEŚNIA 2015

Czytania:
Mdr 2,12. 17 – 20.
Jk 3, 16 – 4,3.
Mk 9, 30 – 37.

HOMILIA – ROK C – NARODZENIE PAŃSKIE – PASTERKA – DNIA 25 GRUDNIA 2015

Czytania:
Iz 9, 1 – 3. 5-6.
Tyt 2, 11 – 14.
Łk 2, 1 -14.

HOMILIA – ROK B – UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA – 22 LISTOPADA 2015

Czytania:
Dan 7, 13 – 14.
Ap 1, 5 – 8.
J 18, 33b – 37.

HOMILIA ROK B – 29 NIEDZIELA ZWYKŁA – DNIA 18 PAŹDZIERNIKA 2015

Czytania:
Iz 53, 10 – 11.
Hbr 4, 14 – 16.
Mk 10, 35 – 45.

ROK B – ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO – DNIA 24 MAJA 2015

Czytania:
Dz 2, 1 – 11.
1 Kor 12, 3b 7. 12 – 13.
J 20, 19 – 23.

HOMILIA – ROK C – 4 NIEDZIELA ADWENTU – DNIA 20 GRUDNIA 2015

Czytania:
Mi 5, 1 – 4a.
Hebr 10, 5 – 10.
Łk 1, 39 – 45.

HOMILIA ROK B – 32 NIEDZIELA ZWYKŁA – DNIA 8 LISTOPADA 2015

Czytania:
1 Krl 17, 10 -16.
Hbr 9, 24 – 28.
Mk 12, 38 – 44.

HOMILIA ROK B – 26 NIEDZIELA ZWYKŁA – DNIA 27 WRZEŚNIA 2015

Czytania:
Lb 11, 25 – 29.
Jk 5, 1 – 6.
Mk 9, 38 – 43. 45. 47 – 48.

ROK B – WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE- DNIA 17 MAJA 2015

Czytania:
Dz 1, 1-11.
Ef 1, 17-23.
Mt 16, 15-20.

Centrum Nowej Ewangelizacji

im.  Świętego Jana Pawła II
Witkowo Drugie
ul. Starowiejska 37
73-102 Stargard

Dyrektor Centrum Nowej Ewangelizacji

ks. Jan Kruczyński
tel. +48 500 441 915
e-mail: jankruczynski@gmail.com

Nr konta bankowego

Jan Kruczyński
55 2490 0005 0000 4000 7145 3034

Biuro

Tel:  +48 500 441 915
e-mail: biuro@cne24.pl