facebook
YouTube

Nowa Kultura - wskaźnik 10 - Modlitwa nieustanna

Wskaźnik 10 – to odpowiedź na pytanie: jak modlić się nieustannie?

 

Wyjdę od przykładu z życia Pana Naszego 

Jezusa, który u Marka często przebywa w synagodze, który była miejscem modlitwy i wplata ją w aktywne owocne życie. Jest o tym mowa w Ewangelii Marka./zob. Mk 1, 29 – 39./

 

Modlitwa bez zmęczenia

 

W synagodze Jezus działa w 

zdumiewający sposób.

Główny posiłek w dniu szabatu 

podawano natychmiast po powrocie z synagogi o godzinie szóstej czyli naszej 12 – tej. 

Po emocjonujących i 

wyczerpujących wydarzeniach podczas nabożeństwa w synagodze, Jezus mógł słusznie domagać się wypoczynku.

Kiedy jednak doniesiono mu o 

kobiecie, potrzebującej pomocy, nie myśląc o sobie, znowu zaczyna działać. 

 

Chorobę teściowej Talmud 

nazywa palącą gorączką. 

Do dnia dzisiejszego dużo ludzi 

choruje na nią w tej części Galilei. 

Ponieważ była znana więc w 

Talmudzie były opisywane metody postępowania zapisane przez wróżbitów. 

 

Jezus tu i podobnie jak wcześniej 

zignorował te sztuczki popularnej magii. 

Jednym gestem i słowem 

niezrównanego autorytetu i mocy, uzdrowił kobietę. 

Nieraz moi bliscy mówili, że 

podziwiają moją cierpliwość, wtedy im odpowiadałem, że nie jest cierpliwość, lecz zainteresowanie.

 

Czynienia cudów Jezus nie 

odczuwał jako uciążliwego obowiązku. 

Jezus pomagał instynktownie, 

ponieważ był w najwyższym stopniu zainteresowany wszystkimi, którzy potrzebowali jego pomocy.

 

Coś o uczniach

Uczniowie dopiero co od niedawna 

znali Jezusa, ale już od zaraz zaczęli nieść do niego swoje kłopoty. 

Teściowa chorowała, co zakłóciło 

normalny bieg spraw domowych. 

 

Teściowa przywrócone zdrowie 

przeznacza na odnowioną służbę. 

Jezus po to nam pomaga, abyśmy 

my mogli modlić się skutecznie i potem skutecznie pomagać innym. 

Aby to zrozumieć rozwinę tekst z 

Koheleta: 

„Nuże więc ! W weselu chleb swój spożywaj i w radości pij swoje wino !

Bo już ma upodobanie Bóg w twoich czynach”/por. Kohelet 9, 7./

 

W 1976 roku odbyła się we 

Wrocławiu pierwsza Oaza modlitwy.

To dwa dni były dla mnie 

odkryciem nowego sposobu 

modlitwy.

Przyjechał  od ks. F. Blachnickiego 

mąż Boży Ryszard. Zauważyłem od powitania go na stacji, że nie pozwolił mi iść dalej zanim się nie pomodlił przed opuszczeniem peronu. 

Niezwykła prostota jego 

spontanicznej modlitwy robiła na mnie ogromne wrażenie. 

Zawsze wydawało mi się, że 

Ryszard podejmuje niedawno przerwaną, intymną rozmowę z Jezusem.

Kiedy wróciłem po Oazie do 

Centrum w jednej z parafii wrocławskiej, to poprosiliśmy Boga, ażeby również nam dał taką bliską relację z Jezusem jaką miał Ryszard. 

 

Od tego czasu Jezus dał nam siły, by 

samemu prowadzić takie modlitwy. Jezus stał się dla mnie ośrodkiem mojego życia i towarzyszem wszystkich moich podróży. 

 

Jezus ma upodobanie w każdej 

mojej czynności, tak jest napisane: „Nuże więc ! W weselu chleb swój spożywaj i w radości pij swoje wino !

Bo już ma upodobanie Bóg w twoich czynach”/por. Kohelet 9, 7./

 

Bóg interesuje się mną. 

Jest przyjacielem, z którym mogę 

porozmawiać o wszystkim, co   wydarza się w moim życiu.

On dzieli moją radość i mój ból, 

moje nadzieje i niepokoje. 

On jest obecny, kiedy wierzący 

otwiera przede mną swoje serce, słucha razem ze mną, ale robi to lepiej niż ja.

 

A kiedy wierzącego już nie 

ma, rozmawiam z nim o wizycie, robię swego rodzaju „waloryzację”.

Czyż wieczorem nie śpiewamy: 

„Wszystkie nasze dzienne sprawy, przyjm litośnie Boże prawy …” 

 

Tego nauczyłem się i stało się to 

moi zwyczajem w ciągu całego życia, mianowicie, że z wszystkimi kłopotami należy przyjść do Jezusa i prosić Go o pomoc. 

 

Centrum Nowej Ewangelizacji

im.  Świętego Jana Pawła II
Witkowo Drugie
ul. Starowiejska 37
73-102 Stargard

Dyrektor Centrum Nowej Ewangelizacji

ks. Jan Kruczyński
tel. +48 500 441 915
e-mail: jankruczynski@gmail.com

Nr konta bankowego

Jan Kruczyński
55 2490 0005 0000 4000 7145 3034

Biuro

Tel:  +48 500 441 915
e-mail: jankruczynski@gmail.com